Team

Conference Executive Team

                                                                                                                                                  
Lorie Yin
China Business Conference Co-Chair
Columbia Business School, MBA 2012
Zhuojun (Teresa ) Wang
China Business Conference Co-Chair
Columbia Business School, MBA 2012
                                                                                                                                             
Xinxing (Troy) Chen
Co-President of Greater China Society
Columbia Business School, MBA 2012
Ervin Zaka
Co-President of Greater China Society
Columbia Business School, MBA 2012

Advisor

Fangyuan (Laura) Wang Mengmeng XuWeizhi ShaoFangda Wan
Chunxiao (Spring) FuShang GaoYalin ZhuAlan Chen

Capital Markets Panel

Panel Directors
Ning Gao Jeffrey Yang

Panel Associate Director
Amy GengTeng Zhang

Macro Economy Panel

Panel Directors
Zhifeng (Jeffrey) Tao Germaine Wong

Assistant Panel Director
Xiang (Cathy) Li

Consumer Market Panel

Panel Directors
Lorie Yin Sarah Qian

Assistant Panel Director
Ying (Megy) Zhang Zheng (Jane) Wu

Enterprise and Entrepreneurship Panel

Panel Directors
Liang (Ben) Chen Meng (Michelle) Hou

Assistant Panel Director
Haipeng (Johnny) Xing

Investment Banking & Financial Institutions Panel

Panel Directors
Yunzhi (Angela) Shi Jen Zhang

Assistant Panel Director
Joshua Chang

Private Equity & Venture Capital Panel

Panel Directors
Weixing (Roger) Zhu Bin (Bernice) He

Assistant Panel Director
Jing WuMao (Iris) YeYao Zhao

Real Estate Panel

Panel Directors
Zhuojun (Teresa)Wang Matthew Janney

Assistant Panel Director
James HoelandXiaoqi (Shoecky) Wu

Conference Organizational and Panel Teams

Finance
Xin (Harry) Sun

Program
Yingying Luo

Website
James Hoeland

Sponsorship
Xiaoxiao (Amy) GengLinglin Pan

Marketing and Logistics
Ting (Ivy) CaiXin (James) Cai Lucy Dai
Weiya GuanNan LiHongbin Ma
Iris Xu Sam ZhangMao (Iris) Ye

CUCSSA Volunteers
Ang LiBaiyue TianChenchen Feng Ding Ding

Fei LiuJoy WuLu Sun Shang Gao

Sida YangWeijia WangYakang XingYan Chen

Yin BaoYuantao PengYuewen JiangCopyright@ 2009-2010 Greater China Sociery,Columbia University.All rights resered.